Psikoloji Bölümü

Genel Bilgiler

Sevgili Öğrencilerimiz

Psikoloji bilimi ve mesleği; 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da geleceğin meslekleri arasında yer alan, en çok araştırılan ve en çok ilgi duyulan bilim ve meslek uzmanlığı alanı durumundadır.

Derslerimiz

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak, öğrencilerimizi geleceğin mesleğine hazırlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla bölümümüzde öğrencilerimize temel psikoterapi becerilerini kazandırmaya yönelik olarak şu dersler verilmektedir: Kişilerarası İletişim, Kişilik Kuramları, Çocuk Psikopatolojisi, Yetişkin Psikopatolojisi, Psikoterapilere Giriş, Psikoterapi Teknikleri, Psikoterapi Kuramları, Grup Psikoterapileri, Aile ve Evlilik Terapileri, Çift Terapi, Yas Süreci Danışmanlığı, Boşanma Süreci Danışmanlığı, Depresyon Tedavisi, Dil Bozuklukları.

Öğrencilerimize psikoloji bilim ve meslek formasyonu kazandırmaya yönelik olarak şu dersler verilmektedir:  Oyun Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikolojide Etik, Nöropsikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi, Fizyolojik Psikoloji, Klinik ve Sağlık Psikolojisi.

Bölümümüzde öğrencilerimize bilimsel araştırma becerilerini kazandırma amacıyla şu dersler verilmektedir: Psikolojide Ölçme Teknikleri, Psikoloji İçin İstatistik, Araştırma Yöntemleri. Bu derslerimize ek olarak bölümümüzde; Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili, İngilizce, Felsefeye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Genel Biyoloji ve Genel Matematik dersleri de verilmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Hastaneler,  Ruh Sağlığı Merkezleri, Ceza Evleri, Adliyeler, Çocuk Yetiştirme Yurtları (Sevgi Evleri), Yaşlı Bakım Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Endüstriyel Kuruluşlar, Spor Takımları, Eğitim Kurumları, Devlet Güvenlik Birimleri, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler).

Misyonumuz

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde; üniversitemizi ve ülkemizi temsil gücüne sahip, temel psikoterapi uygulamaları ve meslek etiği alanlarında donanımlı, kuram-teknik ve uygulamalar açısından üst düzey bilgi ve becerilere sahip psikologlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde; toplumsal ve evrensel değerler ışığında bilimsel düşünme becerilerine sahip, psikoloji bilim alanında evrensel gelişmeleri izleyen psikolojik yardım profesyonellerini yetiştirmektir.