Psikoloji Bölümü

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SARDOĞAN

Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı

mehmet.sardogan@avrasya.edu.tr

Değerli Öğrenciler,

Psikoloji, bilimsel araştırmalar yaparak insanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki sorunları çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir. Dolayısıyla, psikolojinin açılımları çok geniş bir yelpazede yer alır. Psikolojik süreçleri bir taraftan toplumsal dinamiklere, bir taraftan da beyin faaliyetlerine bağlamak mümkündür. Örneğin ön yargılar ve ayrımcılık bir yandan sosyal psikologlar tarafından toplumsal ilişkiler bağlamında araştırılırken, bir yandan da sinir bilimciler tarafından laboratuvar ortamında yeni teknolojilerle incelenmektedir.

Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları, yuvalar ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (örneğin, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

Hepinize başarılar dilerim.