Misyon ve Vizyon

Misyon

Avrasya Üniversitesi bilim ve teknoloji alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

Avrasya Üniversitesi; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden,  çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir üniversite olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.

  • Öngörülü Olma: Avrasya Üniversitesi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Plan Alternatifler içerir. Bireylerin proaktif davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.
  • Saygı: Avrasya Üniversitesi, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) ve doğal çevresindeki değerlere saygılı ve duyarlıdır. Avrasya Üniversitesi tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir. Avrasya  Üniversitesi, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar.
  • Estetik: Avrasya Üniversitesi, toplum ve kendi çalışanları ve öğrencileri açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir. Estetik değerlerin toplumda ve üniversitede yayılmasına önayak olur.
  • Katılımcılık: Avrasya Üniversitesi, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Avrasya Üniversitesi, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.